м. Львів, вул. Круп‘ярська, 9 

+38073-722-67-78

   +38032-260-03-43

м.Винники, вул. Винна Гора, 7

     +38073-722-67-79

записатися 

на прийом

Пн-Пт:   9:00 - 19:00


Сб: 10:00 - 16:00


Нд:       вихідний


ЗАРЕМБА-ФЕДЧИШИН ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА

Лікар зі спеціальностей «Загальна практика – сімейна медицина», «Терапія», «Ревматологія», «Кардіологія»,  «Організація і управління охороною здоров’я»


    У 2002 році з відзнакою закінчила медичний факультет Львівського державного медичногоуніверситету. Інтернатуру за спеціальністю «Терапія» (2002-2003 рр.) проходила на базі КМК ЛШМД м.Львів, після чого звідзнакою захистила магістерську роботу на тему «Вплив ендогенного дихання на імунологічну реактивністьо рганізму та систему гемостазу у хворих на стабільну стенокардію ІІ ФК».

    З 2003 року асистент кафедри сімейної медицини. За цей час захистила дисертаційну роботу на тему: «Варіабельність серцевого ритму та окисно-відновний метаболізм у хворих на стабільну стенокардію, поєднану з гормональним дисбалансом, і методи їх корекції».19 січня 2012 року присвоєно вчене звання доцента кафедри сімейної медицини. Автор 256 наукових статей.

    Лікар зі спеціальностей: «Ревматологія», «Ультразвукова діагностика», «Організація і управління охорони здоров’я». Лікар вищої категорі їз іспеціальностей: «Загальна практика – сімейна медицина», «Терапія», «Кардіологія».

        У 2013 році пройшла навчання на факультеті підвищення кваліфікації викладачів «Сучасні технології вищої медичної освіти. Актуальні проблеми загальної практики (сімейної медицини)»,

цикл спеціалізації «Актуальні питання організації медико-соціальної експертизи і реабілітації» у державному закладі «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

    Стажування за кордоном: 2014 рік по сімейній медицині у приватній амбулаторії м. Прага (Чехія), у 2016 році стажування по сімейній медицині у м. Утрехт (Нідерланди), у 2017 році пройшла стажування по кардіологіїу Сілезькому центрі хвороб серця у м. Забже (Польща).

З вересня 2017 року працює у Лікувально-діагностичному центрі «Сімейний».

НАЙДА ІРИНА МИХАЙЛІВНА

Лікар зі спеціальності «Терапія»    

    В 2015 році закінчила Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. З 2015-2017 рр. проходила інтернатуру в кардіологічному та терапевтичному відділеннях на базі КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги», м. Львів.

    З вересня 2018 року працює замісником головного лікаря та лікарем-терапевтом в Лікувально-діагностичному центрі «Сімейний».

    В листопаді 2019 року пройшла навчання з курсу BLS (Basic Life Support)  від Європейської ради реанімації (EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL).

    В грудні 2019 року пройшла спеціальну підготовку-тренінг по методам організації та техніки проведення щеплень, і, навиками надання невідкладної допомоги.


ВІРНА МАРІАННА МИХАЙЛІВНА

Лікар із спеціальностей «Терапія», «Кардіологія»

    У 2011 році закінчила Львівський медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа». З 2011 по 2013 рр. проходила інтернатуру у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького за спеціальністю «Внутрішні хвороби» на базі 5-ої міської клінічної м. Львова, після чого працювала на посаді лікаря-терапевта Львівської обласної госпрозрахункової поліклініки.

    З 2013 по 2017 роки проходила підготовку у клінічній ординатурі при ЛНМУ імені Данила Галицького на кафедрі сімейної медицини ФПДО за фахом «Терапія». У 2016 році пройшла спеціалізацію за спеціальністю «Кардіологія». У 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Оптимізація комбінованої антигіпертензивної терапії у хворих на артеріальну гіпертензію», присвоєно звання кандидата медичних наук, є автором 135 наукових робіт. Серпень, 2018 рік – стажування в Сілезькому центрі хвороб серця, м. Забже (Польща).

    З 2018 року - лікар-терапевт та кардіолог у лікувально-діагностичному центрі «Сімейний». Спеціа-лізується на курації хворих в умовах стаціонару та амбулаторного прийому, володіє сучасними методами діагностики (добове моніторування артеріального тиску, варіабельність серцевого ритму)

та лікуванням хворих з патологією серцево-судинної, дихальної систем, ревматологічними захворюваннями, шлунково-кишкового тракту, хвороб нирок і сечовидільної системи. Проводить ранню діагностику серцево-судинних захворю-вань та виявлення факторів ризику їх розвитку, володіє методами підбору індивідуальної програми щодо профілактики та скринінгу різноманітних захворювань.

    Спеціалізується у наданні допомоги пацієнтам терапевтичного профілю, особливо із супутніми кардіологічними захворюваннями, досконало володіє методиками проведення та розшифруванням ЕКГ та ЕхоКГ-досліджень серця, навиками реабілітації пацієнтів після перенесених серцево-судинних подій (інфаркту міокарда та ін.), після проведення аорто-коронарного шунтування, стентування коронарних судин, постановки водіїв ритму, штучних клапанів.

ШЕВЧУН-ПУДЛИК ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА

Лікар зі спеціальностей терапія, кардіологія, функціональна діагностика


    У 2012 роцізакінчиламедичний факультет Львівського державного медичногоуніверситету. Інтернатуру за спеціальністю «Терапія» (2012-2014 рр.) проходила на базі КМК ЛШМД м.Львів, у кардіологічному та терапевтичному відділеннях. Протягом трьох наступних років навчалася у клінічній ординатурі на кафедрі сімейної медицини ФПДО у Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького. Є автором більше 50 наукових статей.  

      З серпня 2014 рік – працювала на посаді лікаря-терапевта Добрянської сільської амбулаторії, м. Городок. 2017-2019 рр. – працювала на посаді лікаря–кардіолога Городоцької центральної районної лікарні. З липня 2019 року – працює на посаді завідувача відділення кардіо-пульмонарної реабілітації ДП Санаторій «Любінь Великий». У 2016 році пройшла цикл спеціалізації зі спеціальності «Кардіологія», у 2019 році – спеціалізація «Функціональна діагностика».

    З 2020 року працює у Лікувально-діагностичному центрі «Сімейний» терапевтом, кардіологом та лікарем функціональної діагностики (ЕхоКГ-серця).

м. Львів, вул. Круп‘ярська, 9


м.Винники, вул. Винна Гора, 7

+38073-722-67-78

+38032-260-03-43

+38073-722-67-79